Mİsyonumuz

•Türk Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmeti veren öğretmenlerimize dinlenme ve rahat çalışma ortamı sunmak.
•Çeşitli etkinliklere destek olmak yada öncülük etmek.
•Toplam kalite teorisinin ‘’eğitimde sürekli gelişmeyi’’ yaşama geçirmek.
•Mutlu bireylerin olduğu iyi bir kültür evi olmak.
•Öğretmenlerin her türlü ihtiyaçlarına yetkimiz, olanağımız ve çalışma koşullarımız ölçüsünde yanıt vermek.
•Kurum olarak teknolojiden olanaklar ölçüsünde faydalanmak.

Vİzyonumuz

1.Üyelerimiz ve misafirlerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, değişime açık, güçlü bir kültüre müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip toplumsal sorumluluk bilinci oluşmuş bir kurum olmak.
2.Evrensel düşünen, çağdaş bireyler yetiştirme gayreti içinde olan eğitimcilerin bir araya geldiği fikirlerini tartıştığı fikirlerini paylaştığı bir ortam oluşturmak.
3.Üyelerimiz ve misafirlerimizin huzur bulduğu bir kurum olmak.
4.Kurumumuzun bir kültür ocağı haline gelmesini sağlamak kurumsal vizyonumuzu oluşturmaktadır